KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU
THE KEY FACTORS OF SUCCESS

XXIII ročník mezinárodní konference
Nová galerie, Pražský hrad,
30. listopadu 2018
The 23rd international conference,
New Gallery, Prague Castle,
November 30th, 2018