KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU
THE KEY FACTORS OF SUCCESS

XXIV ročník mezinárodní konference
Nová galerie, Pražský hrad,
29. listopadu 2019
The 24th international conference,
New Gallery, Prague Castle,
November 29th, 2019