KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU
THE KEY FACTORS OF SUCCESS

XXV ročník mezinárodní konference
27. listopadu 2020
The 25th international conference,
November 27th, 2020